Soheilaboken som pocket

Soheilaboken som pocket

Postad av: feb 23, 2015 | Inga kommentarer

Boken om Soheila Fors Kalhor som jag och Soheila skrev 2014 finns numera som pocket – Kärleken blev mitt vapen (Libris förlag).  

Dags att ta ansvar för Brevens Bruk

Postad av: feb 4, 2015 | Inga kommentarer

Brevens Bruk ligger i yttersta sydöstra hörnet av Örebro kommun, drygt fyra mil från centralorten. Trots avståndet är Brevens Bruk en del av Örebro kommun.

Det är en vacker by. Bruksmiljön är bevarad, mycket tack vare insatser från Brevens Bruk AB. Besökare förundras över skönheten och återvänder gärna, inte bara till det enastående midsommarfirandet.

Tyvärr är arbetsplatserna få. Servicen nästan obefintlig. Skolan är sedan länge borta och närmaste livsmedelsbutik ligger i Högsjö, en halvmil bort. Ändå är Brevens Bruk en plats att älska för oss som bor här. Föreningslivet är intensivt och här finns många eldsjälar som bidrar till att tillvaron aldrig blir trist. Och vi har en pub.

På sommaren tredubblas invånarantalet när alla sommargäster anländer. De söker sig till skönheten, lugnet, sjöarna, skogarna och allt annat som Brevens Bruk kan erbjuda.

En del av skönheten finns i dammen mitt i byn. Den är en liten sjö som funnits här i mellan 300 och 400 år. Nu är den hotad. Att vattenspegeln skulle försvinna och ersättas av en liten rännil är för oss som bor här, för sommargäster och för besökare ett fasansfullt scenario.

Bakom hotet ligger direktiv om att fisk ska kunna vandra uppför Brevensån och vidare till de sjöar som är förbundna med ån. En trappa för åtskilliga miljoner måste byggas av bruket för att åstadkomma detta, annars ska dammarna rivas. En fullständigt idiotisk tanke eftersom fisken inte vandrat den här vägen på 400 år och det finns flera stopp längre ner i detta vattensystem.

Men byråkrater i Bryssel och på länsstyrelsen i Örebro har fördjupat sig i paragrafer som tycks vara viktigare än människor och kulturmiljövärden. På länsstyrelsens egen hemsida klassas Brevens Bruk som ”ett område av riksintresse för kulturmiljövården”. Man kan anta att det gäller helheten, inte bara enskilda byggnader.  Och byn kallas ”länets bäst bevarade bruksmiljö”.

Nu är det hög tid för politiker och tjänstemän i Örebro kommun att ta sitt ansvar för Brevens Bruk och Östernärke. De ska värna om bygden, även den som ligger söder om Brickebacken.

Något större intresse för Brevens Bruk har politikerna inte visat hittills. Inför höstens val hade vi besök av ett enda kommunalråd, nämligen Lennart Bondeson.

Vid ett tillfälle tog jag emot kommunpolitiker. Det visade sig att ungefär hälften av dem aldrig satt sin fot i Brevens Bruk. Men visst, de var imponerade över vad de fick se.

Landshövding Rose-Marie Frebran har däremot varit här vid flera tillfällen. Därför är det uppseendeväckande att hon låter sitt länsstyrelsefolk föreslå ett dråpslag mot byns framtid – en by med en miljö av riksintresse.

Mer än en gång har jag haft anledning att fundera över vilken syn tjänstemän i Örebro har på sina uppdrag. Är vi till för dem eller är de till för oss?

Nu uppmanar jag Örebros politiker att ingripa. De har redan ifrågasatt det häpnadsväckande idiotiska förslaget att utöka ”strandskyddet” kring sjön Sottern från 100 till 200 meter. En sjö som ligger i en bygd som skulle behöva mer bebyggelse runt sjökanterna, inte mindre.

Nu är det dags att rädda dammen!

Om inte detta sker föreslår jag att Örebros styrande vänder sig till sina kolleger i Vingåker och erbjuder en överflyttning av Brevens Bruk till Vingåkers kommun. Därmed hamnar vi i Södermanlands län. Förhoppningsvis finns där en länsstyrelse som tar bättre hänsyn till helheten än vad dess motsvarighet i Örebro län gett uttryck för.

Stigbjörn Bergensten