Hör av er till oss!

Vi vill gärna ta del av dina funderingar och berätta mer om vår verksamhet.
Ingalill  finns också på Twitter som Ibergensten och på LinkedIn. Duplus har även en egen Facebook-sida.

Adress och besöksadress:
Duplus AB
Lagmansgatan 5B
702 15 ÖREBRO

Epost

stigbjorn@duplus.se

ingalill@duplus.se

Telefon
Stigbjörn 0708-99 52 46
Ingalill 0705-88 50 23